Prosjekter

Oppgradering av Trygstadbanen

Våren 2019 ble Trygstadbanen totalrenovert. Gressmatta ble skåret ned til gressrøttene, dresset opp med ny sand, svanker og ujevnheter ble rettet ut og det ble sådd gress på nytt. 

Med utbedringene av gressmatten har vi fått en helt annen kvalitet på banen enn det vi har hatt tidligere.

Banen er svært brukervennlig med en mykt og godt gressdekke som minimerer risikoen for skader og maksimerer gleden med å spille fotball.

Vi vil rette en stor tatt til Sparebankstiftelsen Ringerike Hadeland for sitt generøse bidrag til prosjektet.

Montering av lyskastere på Trygstadbanen


Etter den store oppgraderingen av banen i 2019 ønsket NUIL å utvide bruken av banen utover høsten ved å montere flombelysning på banen. Dette ble utført høsten 2020 ved at vi monterte 3 master på hver side av banen med doble lyskastere.

Tiltaket gjør at vi kan utvide bruken av banen med ca 2 måneder hvert år. Banekapasiteten i Hønefoss-området som er svært anstrengt i på høst og vinter, og dette er et viktig tilskudd for å bedre kapasiteten og forlenge sesongen utendørs.

Vi vil rette en stor takk til Sparebankstiftelsen DNB for sitt generøse bidrag til prosjektet.