Fotball

Vi spiller fotball i aldersbestemte klasser. Høsten 2020 har vi følgende lag:

Gutter 19 – 11-er fotball for gutter født 2004

Laget ble startet da gutta var seks år gamle. Vi var det første laget i Nuil som begynte å trene vinterstid i hall/ gymsal og det første laget på veldig lenge som klarte å stille 11-er lag. Vi har alltid satset på det sosiale og viktigheten av at alle som vil skal være med. Det tror vi kan ha resultert i at vi nå er det største laget på Ringerike med 04 kullet.

Det er i dag to lag som består i dag av gutter fra hele distriktet og spiller i første divisjon. Vi trener på Trøgstad vår, sommer og høst, to til tre ganger i uka. Vintertrening foregår på Aka Arena og kunsgresshallen. Vi prøver å få til fire cuper per sesong med en overnatting.

Målet vårt er å stille med juniorlag sesong 2021 til 2022 og på sikt A-lag.

Trener
Pål Selte

Trener
Thomas Broberg

Trener
Morten Eikenes

Lagleder
Bjørn Bratsberg


Gutter 7 – 5-fotball for gutter født i 2013


Gutter og jenter 7 – 3-er fotball for barn født i 2014

Vi er et lag som startet opp høsten 2020 og består av jenter og gutter fra både Benterud skole og Steinsfjorden Montesorriskole. Vi har trening en gang i uka med to engasjerte trenere. I utendørssesongen trener vi torsdager på Trøgstad og i vintersesongen torsdager på Steinsfjorden Montesorriskole.

Trenere: Trine Hamborg Dahl og Joachim Paulsen

Lagledere: Maria Hjelmtvedt og Camilla Næss