Bli medlem i NUIL

NUIL er en rimelig klubb. Medlemskap i klubben koster:

Enkeltmedlem kr 321,- pr år
Familiemedlemskap kr 529,- pr år

Medlemsskapsavgift må være betalt for at spillerne skal være forsikret via Norges idrettsforbund.

Ta kontakt med din aktuelle trener/lagleder for innmelding, eller hvis du har spørsmål.
Kontaktinformasjon håndball
Kontaktinformasjon fotball