Om oss

NUIL er en klubb for alle i nærmiljøet og har som formål å skape idrettglede der du bor. Klubben har hjemmebane og klubbhus på Trygstad i Hønefoss. Klubbhuset inneholder garderober, møterom og kiosk. Høsten 2019 ble banen oppgradert med ny flombelysning. Dette gjør at vi kan forlenge fotballsesongen. Når våre egne fasiliteter ikke strekker til benytter vi oss av andre muligheter i Hønefoss. Klubben bidrar til det regionale idrettstilbudet gjennom årlige arrangementer for store og små.

Du kan støtte NUIL ved å tegne medlemsskap som familie- eller enkeltmedlem, se mer informasjon om å bli medlem her.

Alle lagene trenes av engasjerte foreldre. Hvis du kunne tenke deg å bidra, enten som trener eller på annen måte håper vi du tar kontakt!

Kontaktinformasjon håndball
Kontaktinformasjon fotball

Norderhov ungdomslag ble dannet i 1889 og idrettslaget kom til mot slutten av samme år. Idrettsforeningen ble dannet som følge av behovet for en skiklubb i Norderhov. M. M. Salvesen var første formann, og blir sammen med styremedlem Johan Jensen regnet som stifterne.