Home

NUIL engasjerer barn og unge i håndball og fotball. Vi er en liten klubb der barn og voksne blir godt kjent med hverandre. Lagene er relativt små og dugnadene er få.

IDRETTSGLEDE DER DU BOR

Aktivitetsdager 7. og 8. juni

NUIL inviterer alle barn i alderen 5 til 12 år og deres foreldre til aktivitetsdager Tirsdag 7. juni, kl 18.00 på Trygstadbanen ved Ringerike sykehus Onsdag 8. juni, kl 17.30 på Steinsfjorden Montesorriskole i Åsa Vi vil gjerne ha flere barn inn i idretten og vil på denne dagen ha aktiviteter med allidrett, håndball og…

Årsmøte 2022

NUIL ønsker sine medlemmer velkommen til årsmøte tirsdag 15 mars klokken 18:00 på Ringerike Gjestegård. Agenda: -Registrering av fremmøtte samt valg av representanter for protokoll signering -Gjennomgang regnskap 2021 -Gjennomgang budsjett 2022 -Innkomne saker (sendes styreleder Sten Magnus – sten.magnus@urg.no innen søndag 13 mars) -Valg av nytt styre Vel møtt!

Hvorfor velge NUIL?

Vårt viktigste mål for klubben er idrettsglede! Vi er en liten klubb med lokal forankring og god økonomi. Vi er ikke arrangør for store cuper eller andre arrangementer, så det er ingen dugnadsplikt.

  • Godt samhold
  • Idrettsglede i sentrum
  • Rimelig deltagelse
  • Ingen dugnadsplikt